Veelgestelde vragen

Zijn we iets vergeten en staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op!

Voor werkgevers

 • Hoe meld ik een nieuwe medewerker bij Sandsteps aan?

  U kunt een nieuwe medewerker aanmelden d.m.v. de inschrijfwizard op de website

 • Welke CAO is van toepassing op mijn medewerkers?

  Standaard hanteert Sandsteps de ABU-CAO. Tevens de eventueel te hanteren CAO van de opdrachtgever. De CAO is te vinden onder "documenten" en op www.abu.nl

 • Kan ik een lopend contract van een medewerker altijd omzetten naar een payroll overeenkomst?

  Ja, u kunt een lopend contract voor bepaalde tijd van een medewerker omzetten naar een payroll overeenkomst van Sandsteps, mits er gelet wordt op de fasetelling van uw medewerker evenals de opgebouwde rechten. Dit laatste wordt namelijk meegenomen met het overzetten van de contracten.

 • Kan ik een medewerker die bij Sandsteps op de payroll staat in vaste dienst nemen?

  Ja, u kunt een medewerker die bij Sandsteps op de payroll staat zelf in vaste dienst nemen. Dit kan op ieder gewenst moment en zonder kosten. Wel dient u bij het overnemen van een medewerker rekening te houden met de opgebouwde rechten van de medewerker. Zo kunt u een medewerker alleen een contract voor bepaalde tijd aanbieden, mits hij minder dan drie contracten via Sandsteps aangeboden heeft gekregen. Na drie contracten dient u namelijk uw medewerker een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden.

 • Wat is de wijze van facturatie van Sandsteps?

  De factuur wordt uiterlijk de vrijdag na uitbetaling van het salaris van de medewerker, per e-mail naar de opdrachtgever verstuurd.

 • Waar kan ik een kopie en/of overzicht van mijn facturen inzien?

  Dit kunt u inzien op sandsteps.flexportal.nl. Dit is een online applicatie van Sandsteps waar u een overzicht heeft van: medewerkers, contracten, declaraties en facturen. Tevens kunt u daar uren online accorderen. U ontvangt hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord.

 • Kan ik netto-uurloon afspraken maken met mijn werknemers?

  Nee, wettelijk gezien is het niet toegestaan om netto uurloonafspraken te maken met uw medewerkers. Netto uurloonafspraken brengen bovendien over het algemeen voor u als werkgever veel hogere loonkosten met zich mee. Bij een bruto uurloonafspraak weet u daarentegen altijd waar u aan toe bent. Heeft u echter toch al netto uurloonafspraken met uw medewerkers gemaakt, dan helpen wij u graag bij het terugrekenen van de netto naar de bruto uurlonen

 • Wat gebeurt er als mijn werknemer zich bij mij ziek meldt?

  Als een medewerker zich ziek meldt, dan zullen wij u actief op de hoogte blijven houden van zijn/ haar ziekteverloop en er alles aan doen om hem/ haar weer zo spoedig mogelijk bij u aan het werk te laten gaan. Bij ziekte van uw medewerker heeft u in ieder geval geen loondoorbetalingsverplichting. Let op: de medewerker dient uiterlijk voor 09.00 uur op de dag van ziekte, zich bij de opdrachtgever en bij Sandsteps ziek te melden. Sandsteps ontvangt de ziekmelding graag per e-mail.

  Wanneer uw medewerker zich ziek meldt dient hij/zij het volgende aan te geven:

  1. Werkverplicht op de dag van ziekte, ja of nee.
  2. Laatst gewerkte dag bij desbetreffende opdrachtgever.
  3. Eerstvolgende werkdag bij desbetreffende opdrachtgever (de eerstvolgende dag dat de medewerker eigenlijk had moeten werken).
  4. Werkzaam op zaterdag en/of zondag, ja of nee.

Voor werknemers

 • Wie is mijn werkgever?
  Sandsteps is uw juridische- en administratieve werkgever en draagt zorg voor de uitbetaling van uw salaris en opgebouwde reserveringen. De organisatie waar u de werkzaamheden voor verricht is de inlener. Deze partij is verantwoordelijk voor het inroosteren en dagelijks begeleiden van u op de werkvloer.
 • Mag ik aan het werk tijdens de inschrijvingsprocedure?

  U mag pas aan het werk bij de inlenende organisatie als Sandsteps de volgende documenten van u heeft ontvangen:

  • Een ondertekende payroll overeenkomst.
  • Een compleet ingevuld inschrijfformulier.
  • Een compleet ingevuld Model opgaaf van de Loonbelasting.
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (ID bewijs voor- en achterkant).

  Hier kunt u het juiste formulier van de Model opgaaf van de loonbelasting vinden evenals een inschrijfformulier. U kunt dit inschrijfformulier invullen indien u zich niet reeds elektronisch via de link "inschrijven" bij ons heeft ingeschreven.

 • Hoe lang is de verwerkingstijd van inschrijving tot verloning?

  Sandsteps heeft voor de verwerking van uw inschrijving de volgende documenten nodig: een getekende payroll overeenkomst, inschrijfformulier, Model opgaaf van de loonbelasting, kopieën geldig legitimatiebewijs en bankpas. Zodra wij deze documenten in goede orde hebben ontvangen kunt u, nadat u aan het werk bent gegaan bij de inlenende organisatie, de uren declareren. Wij zullen uw declaratie op dinsdag en donderdag verwerken en indien mogelijk, verlonen.

 • Welk document wordt als een geldig legitimatiebewijs gezien?

  Geldige legitimatiebewijzen voor medewerkers binnen de EU:

  • Identiteitskaart (zowel kopie voor- als achterkant).
  • Paspoort.

  Geldige legitimatiebewijzen voor medewerkers buiten de EU:

  • Paspoort met aantekening (vergunning tot verblijf).
  • Verblijfsdocument van de vreemdelingendienst.
  • Vluchtelingen paspoort.
  • Toeristenkaart.

  Let op: voor zowel medewerkers binnen als buiten de EU geldt dat een legitimatiebewijs niet verlopen mag zijn voor aanvang van de werkzaamheden. Daarnaast mogen medewerkers buiten de EU alleen werken indien zij in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning waarop staat dat arbeid vrij is toegestaan.

 • Onder welke CAO val ik?

  Sandsteps hanteert de ABU-CAO. Tevens de eventueel te hanteren CAO van de opdrachtgever. De ABU-CAO kunt u hier inzien / downloaden.

 • Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave?

  De jaaropgave wordt eind januari volgend op het jaar waarin u werkzaam voor ons bent geweest naar u per email verstuurd. Tevens kunt u de jaaropgaaf op sandsteps.flexportal.nl inzien.

 • Wat houdt loonheffingskorting in?

  Loonheffingskorting is een korting op de loonbelasting/ premie volksverzekeringen. De loonheffingskorting kan uit de volgende heffingskortingen bestaan:

  • Algemene loonheffingskorting
  • Arbeidskorting
  • Ouderenkorting
  • Alleenstaande- ouderenkorting
  • Jonggehandicaptenkorting
  • Levensloopverlofkorting

  In principe heeft iedere werknemer recht op loonheffingskorting. Dit geldt eveneens voor werknemers die niet in Nederland wonen. Wanneer u de loonheffingskorting wil laten toepassen dan dient hij een schriftelijk verzoek in te dienen bij Sandsteps door middel van het formulier "Model opgaaf gegevens voor loonheffingen . Op het moment dat u de loonheffingskorting niet meer wilt toepassen, dan dient u hier eveneens een schriftelijk verzoek voor in te dienen.

  Om onnodige eindafrekeningen te voorkomen, dient u de loonheffingskorting maar bij één werkgever toe te passen. In de meeste gevallen wordt de loonheffingskorting toegepast bij de baan waar de medewerker het meeste verdient. Ook is het mogelijk dat de werknemer de loonheffingskorting bij geen enkele werkgever laat toepassen. De werknemer kan later middels zijn aangifte inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen dit bedrag terugvragen.

 • Hoeveel netto salaris houd ik over?

  Het nettobedrag is afhankelijk van het aantal uren dat er wordt gewerkt en/ of de loonheffingskorting die wordt toegepast. U kunt uiteraard te allen tijde telefonisch contact met ons opnemen voor een bruto-netto berekening van uw salaris.

 • Kan ik een werkgeversverklaring ontvangen?

  Deze mogelijkheid bestaat. Voor het aanvragen van een werkgeversverklaring kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 070-2170571.

 • Hoe kan ik me ziekmelden?

  In geval van ziekte dient u op de eerste dag van ziekte vóór 09.00 uur telefonisch contact met ons op te nemen, evenals met de opdrachtgever waar u de werkzaamheden verricht. Bent u op een later tijdstip - dus gedurende uw werkdag - ziek geworden, dan dient u dit alsnog op die dag aan ons door te geven.

  Wanneer u zich ziek meldt dient u het volgende door te geven:

  • Werk verplicht op de dag van ziekte, ja of nee.
  • Laatst gewerkte dag bij desbetreffende opdrachtgever.
  • Eerstvolgende werkdag bij desbetreffende opdrachtgever (de eerstvolgende dag dat de medewerker eigenlijk had moeten werken).
  • Werkzaam op zaterdag en/of zondag, ja of nee.
 • Hoe wordt mijn salaris bepaald?

  De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor het inroosteren, dagelijks begeleiden van de medewerkers op de werkvloer en de salarisafspraken. Hier staat Sandsteps geheel buiten. Afspraken met betrekking tot uw salaris moet u dus met uw opdrachtgever bespreken.

 • Het aantal uitbetaalde uren per week klopt niet, bij wie moet ik zijn?

  Wanneer het aantal uitbetaalde uren niet conform loopt met het aantal gewerkte uren, dan dient u eerst contact op te nemen met de opdrachtgever. Zij zullen dan samen met u de eventuele correctie bepalen en dit schriftelijk of per email aan ons bevestigen.